Autoris – pracownia projektowa

O pracowni…

Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistyki. 

Kształtujemy przestrzeń, odpowiedzialnie sięgając duszy ludzkiej, gdyż kształtujemy warunki dla życia i funkcjonowania ludzi. Staramy się tworzyć tak, by zakorzeniona w nas potrzeba zmienności formy, abstrakcji, czasem i prostota wyrazu, jednocześnie poczucie geometrii krajobrazu tworzyły spójność, pochłaniającą i oddającą siebie. W każdej pracy chcemy odkryć tą wewnętrzną logikę poprzez nadawanie prawdziwego sensu zadanemu tematowi.

Projektując zaczynamy od miejsca, ono będzie naprowadzać i sugerować własne możliwości rozwiązania i wyrażania się. Podchodząc do zadania i wykonując swoje projekty, pracując nad nimi, szukamy w nim tego, co racjonalne i tego, co poetyckie. Jedynym naszym celem jest tworzenie ponadczasowej nieprzemijającej architektury. 

… ale się nadąłem… heh… 

… a tak poważnie to służymy wiedzą, talentem, doświadczeniem, pracą,  

arch. Dariusz Łuniewski z drużyną.

Brak komentarzy

...