Autoris – pracownia projektowa

Archiwum Maj, 2007

Konkurs na zagospodarowanie terenów dawnej składnicy wojskowej przy ul. Węglowej w Białymstoku

Konkurs Węglówka - widok od strony ul. Poleskiej

Projekt Wrzesień 2006 Nagroda: Wyróżnienie w konkursie

1.Koncepcja zagospodarowania terenu.

Ze względu na istotną, a także determinującą rolę wobec całości zagospodarowania, wyodrębniono następujące działy:

1.1.Komunikacja ( na pierwszym miejscu – jako czynnik dominujący ), rozumiana jako dostępność i powiązania funkcjonalne oraz formalne (np. ekspozycja), która w analizie uwarunkowań i możliwości rozwiązań projektowych, sygnalizuje zarówno wady (a) jak i zalety lokalizacji (b). Read more

Brak komentarzy